Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 53, 1, 2020

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Prostorové vymezení polohy a objemu struskové akumulace v národní přírodní památce Rudické propadání s pomocí geofyzikálních metod
Vít Baldík, Martin Dostalík, Jan Sedláček, Roman Novotný, David Buriánek, Jana Janderková, Eva Kryštofová, Hana Krumlová, Jiří Nečas, Karolína Faktorová, Stanislav Lejska, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 3–10
pdf (5.81 MB)

Pozdně glaciální termokrasové jevy na severním okraji vídeňské pánve
Jan Hošek, Tomáš Radoměřský, Marek Křížek, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 65–72
pdf (6.77 MB)

Vliv klimatických poměrů na stabilitu výchozů paleozoických hornin Landeku
Jan Malík, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 73–82
pdf (14.08 MB)