Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 56, 1, 2023

C - PALEONTOLOGIE

Současný stav odkrytí fosiliferních karbonátů v Suchém Dole (Český masiv, lužická oblast, krkonošsko-jizerské krystalinikum)
Radek Mikuláš, ročník 56, číslo 1, 2023, str. 10–13
pdf (3.84 MB)