Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 56, 1, 2023

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Petrologická rozmanitost leukokratních hornin na ložisku sodno-draselných živců Krásno – Vysoký kámen
Karel Breiter, Jaromír Tvrdý, Pavel Jedlička, ročník 56, číslo 1, 2023, str. 14–20
pdf (6.12 MB)

Nb-Ta-Ti oxidy v topazových granitech cíno-wolframového rudního ložiska Ehrenfriedersdorf (Krušné hory, Německo)
Miloš René, ročník 56, číslo 1, 2023, str. 21–29
pdf (1.65 MB)

Mineralogie sulfidických rud z Měděné štoly ve zlatohorském rudním revíru
Stanislav Staněk, Jiří Zimák, ročník 56, číslo 1, 2023, str. 47–58
pdf (8.53 MB)