Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 56, 1, 2023

H - HYDROGEOLOGIE

Snížení základního odtoku kvůli evapotranspiraci povrchové a podzemní vody z mokřadu v povodí Liběchovky: porovnání měření a výpočtu Oudinovou metodou
Karel Pátek, Jiří Bruthans, ročník 56, číslo 1, 2023, str. 3–9
pdf (5.95 MB)