Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 56, 1, 2023

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Rekonstrukce oligocenního prostředí na severním okraji středohorského vulkanického komplexu – kombinace vulkanologie a paleontologie
Vladislav Rapprich, Eva Kadlecová, Zsolt Benkó, Miroslav Radoň, Markéta Chroustová, Zdeněk Dvořák, ročník 56, číslo 1, 2023, str. 30–39
pdf (7.58 MB)

Sedimenty spodního a středního miocénu jihozápadně od Brna ve světle nových poznatků
Oldřich Krejčí, David Buriánek, Vladimíra Krejčí, Pavla Tomanová Petrová, ročník 56, číslo 1, 2023, str. 59–70
pdf (18.15 MB)