Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "MANĚTÍN (11-42)" se týkají následující články:

Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 151–155
pdf (0.82 MB)

Intruzivní horniny v Barrandienském Protezoiku okolí Plas
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 17–21
pdf (0.66 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá
Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 64–66
pdf (0.21 MB)

Barokní sochy z okolí Manětína
Šrámek,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 154–157
pdf (1 MB)

Strukturní analýza barrandienského proterozoika stříbrsko-plaského pruhu
Dolejš,D., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 74–78
pdf (0.17 MB)

Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie
Pivec,E., Ulrych,J., Lang,M., Arva-Sos,E., Nekovařík,Č., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 174–176
pdf (0.15 MB)

Geologické poměry okolí Mladotic SSZ. od Plzně
Dolejš,D., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 45–47
pdf (0.15 MB)

Vulkanity Zbraslavského vrchu mezi Manětínem a Toužimí
Fediuk,F., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 48–50
pdf (0.1 MB)