Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (25-14)" se týkají následující články:

Přirozená vydatnost termálních vod v Teplicích nad Bečvou, jejich hydraulický vztah s řekou Bečvou a diskuse lokalizace infiltrační oblasti
Jiří Bruthans, Helena Vysoká, Jiří Grundloch, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 13–21
pdf (4.46 MB)

Zdrojový potenciál menilitového souvrství na území České republiky
Petr Jirman, Eva Geršlová, Miroslav Bubík, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 127–136
pdf (2.28 MB)

Rozlišení vod Hranického krasu na základě archivních analýz
Milan Geršl, ročník 49, 2016, str. 247–252
pdf (0.58 MB)

Nová data o reaktivacích vybraných svahových deformací na Vsetínsku
Karel Šilhán, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 61–64
pdf (5.49 MB)

Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia miospor, dinocyst a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Svobodová,M., Hradecká,L., Skupien,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 50–57
pdf (0.2 MB)

Diachronní výskyt Marthasterites furcatusv sedimentech turonu české křídové pánve a v Západních Karpatech, Česká republika
Švábenická,L., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 126–129
pdf (0.32 MB)

Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)
Švábenická,L., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 63–72
pdf (0.65 MB)

Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě
Nováková,D., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 188–190
pdf (0.25 MB)

Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravoslezských Beskyd
Rybář,J., Jánoš,V., Nýdl,T., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 173–175
pdf (0.07 MB)

Sedimentologie a mikrofacie spodních těšínských vrstev
Eliáš,M., Eliášová,H., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 96–98
pdf (0.17 MB)

Monitoring a sanace svahových deformací na Vsetínsku
Kudrna,Z., Bůžek,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 122–123
pdf (0.1 MB)

Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listu 25-14-24 - Kateřinice, Ratiboř
Novotný,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 129–130
pdf (0.11 MB)

Hodnocení náchylnosti území k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín
Rybář,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 132–133
pdf (0.12 MB)

Bašský vývoj slezské jednotky a jeho možné ekvivalenty
Eliáš,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 45–47
pdf (0.15 MB)

Litostratigrafie a sedimentologie godulského souvrství s.s. v Moravskoslezských Beskydech
Eliáš,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 35–37
pdf (0.16 MB)

Postavení bašského souvrství ve slezské jednotce
Eliáš,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 59–60
pdf (0.1 MB)

Sedimentologický výzkum podslezské jednotky na Ostravsku
Eliáš,M., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 40–42
pdf (0.1 MB)