Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)

 

Lilian Švábenická

Zprávy o geologických výzkumech 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 63–72
Mapové listy: Valašské Meziříčí (25-14), Nový Jičín (25-21)

Celý článek (PDF, 0.65 MB)