Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "NOVÝ JIČÍN (25-21)" se týkají následující články:

Krasové jevy ve slepencové poloze palkovického souvrství slezské jednotky vnějších Západních Karpat
Martin Kašing, Jan Lenart, Kristýna Schuchová, Petr Skupien, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 51–61
pdf (17.83 MB)

Cysty dinoflagelát svrchního barremu až spodního aptu v tmavých pelitech jižního okraje lomu Kotouč u Štramberka (slezská jednotka, Západní Karpaty)
Eliška Jurková, Petr Skupien, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 27–33
pdf (7.16 MB)

Kamenné stoly, jejich predispozice a geneze
Jan Lenart, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 255–261
pdf (1.57 MB)

Spodněkřídové vápence doprovázející štramberský vápenec na sedmé etáži lomu Kotouč ve Štramberku
Pavlína Doupovcová, Petr Skupien, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 279–283
pdf (1.29 MB)

Předběžná zpráva o foraminiferách štramberských vápenců
Bubík,M., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 97–101
pdf (0.83 MB)

Svahové pohyby v areálu obory v Hukvaldech
Rybář,J., Klimeš,J., Jánoš,V., Nýdl,T., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 91–96
pdf (1.74 MB)

Organická hmota sedimentů křídy Vnějších Západních Karpat a její vztah ke vzniku uhlovodíků
Kubicová,P., Skupien,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 26–30
pdf (0.34 MB)

Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia miospor, dinocyst a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Svobodová,M., Hradecká,L., Skupien,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 50–57
pdf (0.2 MB)

Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)
Švábenická,L., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 63–72
pdf (0.65 MB)

Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě
Nováková,D., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 188–190
pdf (0.25 MB)

Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky
Skupien,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 45–48
pdf (0.07 MB)

Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi
Bezuško,P., Opluštil,S., Martaus,A., Uličný,D., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 12–15
pdf (0.8 MB)

Hranice Alb – Cenoman v sedimentačním prostoru Slezské jednotky na základě studia Foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpay, Česká republika)
Švábenická,L., Hradecká,L., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 47–54
pdf (0.12 MB)

Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
Melka,K., Svobodová,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 115–117
pdf (0.11 MB)

Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností
Sivek,M., Jirásek,J., Čáslavský,M., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 182–183
pdf (0.07 MB)

Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat
Černý,P., Dudek,A., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 18–20
pdf (0.09 MB)

Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň)
Eliáš,M., Pálenský,P., Růžička,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 22–24
pdf (0.07 MB)

Litostratigrafie a sedimentologie godulského souvrství s.s. v Moravskoslezských Beskydech
Eliáš,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 35–37
pdf (0.16 MB)

Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku
Eliáš,M., Pálenský,P., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 65–66
pdf (0.12 MB)

Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence
Svobodová,M., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 71–72
pdf (0.06 MB)

Geologie slezské jednotky v okolí Štramberka
Eliáš,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 72–73
pdf (0.12 MB)

Postavení bašského souvrství ve slezské jednotce
Eliáš,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 59–60
pdf (0.1 MB)

Spodnokřídoví amoniti obalových formací štramberských vápencových těles
Houša,V., Vašíček,Z., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 95–96
pdf (0.09 MB)

Sedimentologie mazáckých vrstev a ostravického pískovce (godulské souvrství)
Eliáš,M., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 44–45
pdf (0.1 MB)

Mikroskulptura ichnodruhu Entobia solaria (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štranberku
Mikuláš,R., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 79–80
pdf (0.27 MB)

Kolektory autochtonního miocénu mezi Příborem a Frenštátem p. Radhoštěm na severovýchodní Moravě
Pálenský,P., Helešicová,K., Novotná,E., Šikula,J., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 80–82
pdf (0.09 MB)

Sedimentologický výzkum podslezské jednotky na Ostravsku
Eliáš,M., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 40–42
pdf (0.1 MB)