Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "GEOLOGIE ENVIRONMENTÁLNÍ" v:

Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
Kříbek,B., Majer,V., Pecina,V., Pašava,J., Mapani,B., Kamona,F., Ellmies ,R., Amkongo,A., Macoun,J., ,Keder., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 157–159
pdf (0.26 MB)

Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
Kříbek,B., Majer,V., Bezuško,P., Pašava,J., Adamovič ,J., Nyambe,I., Liyungu,K., Chibesakunda,F., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 160–162
pdf (0.23 MB)

Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení
Godány,J., Hrazdíra,P., Rambousek,P., Kopačková,V., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 69–71
pdf (0.16 MB)

Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí
Müllerová,H., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 117–119
pdf (0.14 MB)

Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
Barnet,I., Fojtíková,I., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 128–132
pdf (0.23 MB)

Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou
Pacherová,P., Barnet,I., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 137–138
pdf (0.06 MB)

Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem
Krám,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 182–186
pdf (0.22 MB)

Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice
Barnet,I., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 116–119
pdf (0.26 MB)

Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
Pacherová,P., Barnet,I., Fojtíková,I., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 124–126
pdf (0.12 MB)

Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně)
Zimák,J., Štelcl,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 126–129
pdf (0.12 MB)

Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice
Matolín,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 133–137
pdf (0.08 MB)

PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty - výsledky projektu v roce 2003
Pašava,J., Kříbek,B., Žák,K., Vymazalová,A., Poňavič,M., Li Chaoyang, Luo Taiji, Zeng Mingguo, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 142–144
pdf (1.07 MB)

Geodiverzita - opomíjený aspekt ochrany přírody a krajiny
Cílek,V., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 13–15
pdf (0.08 MB)

Geologie národních parků České republiky
Pošmourný,K., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 68–69
pdf (0.07 MB)

Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24
Klimeš,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 162–163
pdf (0.06 MB)

Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-02 Dinotice a 25-32-04 Hošťálková
Novotný,J., Král,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 170–173
pdf (0.15 MB)

Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravoslezských Beskyd
Rybář,J., Jánoš,V., Nýdl,T., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 173–175
pdf (0.07 MB)

Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna
Janský,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 184–188
pdf (0.13 MB)

Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku
Matolín,M., Dědáček,K., Zabadal,S., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 189–192
pdf (0.24 MB)

Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
Barnet,I., Mikšová,J., Bláha,V., Procházka,J., Tomas,R., Karenová,J., Holák,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 145–148
pdf (0.56 MB)

Přírodní radioaktivita a radioaktivita jaderného spadu v Příbrami a okolí
Matolín,M., Němeček,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 148–151
pdf (0.18 MB)

Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
Barnet,I., Mikšová,J., Procháka,J., Tomas,R., Karenová,J., Bláha,V., Holák,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 108–111
pdf (0.57 MB)

Radioaktivita hornin podél česko-slovenské hranice
Matolín,M., Senčák,J., Štěpánková,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 116–118
pdf (0.37 MB)

Úvodem
Kukal,Z., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 7–8
pdf (0.07 MB)

Stav prací na úkole "Soubor geologických a účelových map 1:50 000"
Cicha,I., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 9–9
pdf (0.05 MB)

Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň - Rokycany
Barnet,I., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 88–90
pdf (0.11 MB)

Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem)
Cernajsek,T., Pošmourný,K., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 191–191
pdf (0.1 MB)