Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Profil cenomanu na lokalitě Motyčín v Kladně (střední Čechy) a jeho význam pro korelaci korycanských vrstev

 

Pavel Svoboda, Jakub Sakala

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 32–33
Mapové listy: Kladno (12-23)

Celý článek (PDF, 1.34 MB)

 

Literatura

Bouček, B. (1941): Geologické výlety do okolípražského. - 202 str. Melantrich. Praha.

Bouček, B. (1951): Geologické vycházky do pražského okolí. - 243 str. Přír. vydavatelství. Praha.

Čech, S. (2011): Palaeogeography and Stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) - An Overview. - Geol. Výzk. Mor. Slez. 18, 1, 18-21.

Gryc, V. - VavrčÍK, H. - Sakala, J. (2009): Cenomanian angiosperm wood from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. - IAWA J. 30, 319-329.

Svoboda, P. (1988): Nález polohy jílovce se suchozemskou květenou mezi marinními sedimenty u Nového Strašecí. - Bohemia centr. 17, 243-245.

Svoboda, P. (1989): Korelace svrchnocenomanských marinních sedimentů mezi Kralupy nad Vltavou a Slaným. - Bohemia cent. 18, 41-58.

Váně, M. (1999): Geologie Lounska pro třetí tisíciletí. - 476 str. Vlastním nákladem. Chomutov.