Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 54, 1, 2021

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Žíla alterovaného bazaltu („diabasu“) na severním úbočí Dívčích hradů v Praze-Radlicích
Tomáš Vorel, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 71–75
pdf (7.51 MB)