Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 54, 1, 2021

C - PALEONTOLOGIE

Doklady herbivorních aktivit bezobratlých živočichů na lokalitě Kundratice – Jezuitská rokle v Českém středohoří (spodní oligocén, okres Litoměřice, Česká republika)
Jana Pongrácová, Richard Pokorný, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 3–11
pdf (6.71 MB)

Potenciální výskyt analogie „red beds“ v bohdaleckém souvrství (svrchní ordovik Barrandienu, Česká Republika): paleontologická charakteristika
Rosalie Janebová, Radek Mikuláš, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 37–40
pdf (3.25 MB)

Nová flóra z libkovických vrstev v lomu Libouš (sp. miocén, mostecká pánev)
Tomáš Novotný, Vasilis Teodoridis, Zlatko Kvaček, Jaromír Váňa, Karel Mach, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 63–70
pdf (13.65 MB)

Zeolity mineralizovaná dřeva v laharu Soutěsky u Děčína
Jakub Mysliveček, Vít Koutecký, Vladislav Rapprich, Jakub Sakala, Ondřej Pour, František Laufek, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 77–85
pdf (6.57 MB)