Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 54, 1, 2021

H - HYDROGEOLOGIE

Přirozená vydatnost termálních vod v Teplicích nad Bečvou, jejich hydraulický vztah s řekou Bečvou a diskuse lokalizace infiltrační oblasti
Jiří Bruthans, Helena Vysoká, Jiří Grundloch, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 13–21
pdf (4.46 MB)