Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 54, 1, 2021

M - METODIKA

Metoda zpracování teplotních údajů zvrtů, její limity amožnosti zpřesnění
Martin Kloz, Jan Polášek, Jan Holeček, Pavla HolečKová, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 23–35
pdf (4.02 MB)