Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 54, 1, 2021

B - KVARTÉR A INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Paleopedologický výzkum nového sprašového záznamu svrchního pleistocénu v Brně-Bohunicích
Katarína Adameková, Jan Petřík, Ivo Světlík, Jarmila Bíšková, Aleš Bajer, Jan Novák, Richard Bíško, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 41–50
pdf (7.68 MB)

Krasové jevy ve slepencové poloze palkovického souvrství slezské jednotky vnějších Západních Karpat
Martin Kašing, Jan Lenart, Kristýna Schuchová, Petr Skupien, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 51–61
pdf (17.83 MB)