Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Biostratigrafické vyhodnocení sedimentů karpatské předhlubně a flyšového pásma Západních Karpat v okolí Šlapanic na základě studia vápnitých nanofosilií

 

Lilian Švábenická

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 34–40
Mapové listy: Šlapanice (24-43)

Celý článek (PDF, 2.13 MB)

 

Literatura

AUBRY, M. P. (1989): Handbook of Cenozoic Calcareous Nannoplankton. Book 3 - Ortholithae (Pentaliths, and others) and Heliolithae (Fasciculiths, Sphenoliths and others). - The American Mus. Natur. History, Micropaleontology Press.

Blaj, T. (2009): Late Eocene through Oligocene calcareous nannofossils from the paleo-equatorial Pacific Ocean - taxonomy, preservation history, biochronology and evolution.186 str. Stockholm University.

Coric, S. - SvÄBENICKÄ, L. (2004): Calcareous nannofossil biostratigraphy of the Grund Formation (Molasse Basin, Lower Austria). - Geol. carpath. 55, 2, 147-153.

Lourens, L. - Hilgen, F. - Shackleton, N. J. - Laskar, J. - Wilson, D. (2004): The Neogene Period. In: GRADSTEIN, F. M. - OGG, J. G. - SMITH, A. G.: A Geologic Time Scale 2004. - Cambridge Univ. Press, 409-440.

Luterbacher, H. P. - Ali, J. R. - Brinkhuis, H. - Gradstein, F. M. - Hooker, J. J. - Monechi, S. - Ogg, J. G. - Powell, J. - Rohl, U. - SANFILIPPO, A. - SCHMITZ, B. (2004): The Paleogene Period. In:

GRADSTEIN, F.M. - OGG, J.G. - SMITH, A.G.: A Geologic Time Scale 2004. - Cambridge Univ. Press, 384-408.

MARTINI, E. (1971): Standard Tertiary and Quaternary calcareous nannoplankton zonation. In: FARINACCI, A., ed.: Proceedings II. Planktonic Conference, Roma 1970. -Edizioni Tecnosci. 2, 739-785.

Perch-Nielsen, K. (1985): Cenozoic calcareous nannofossils. In: BOLli, H. M. - Saunders, J. B. - Perch-Nielsen, K., ed.: Plankton Stratigraphy. - Cambridge Univ. Press, 427 554.

RÖGL, F. (1998): Palaeogeographic Consideration for Mediterranean and Paratethys Seaways (Oligocene to Miocene). - Ann. Naturhist. Mus. Wien 99A, 279-310.

SvÄBENICKÄ, L. (2002): Calcareous nannofossils of the Upper Karpatian and Lower Badenian deposits in the Carpathian Foredeep, Moravia (Czech Republic). - Geol. carpath. 53, 3, 197-210.

ŠVÁBENICKÁ, L. - BubÍK, M. - STRÁNÍK, Z. (2007): Biostratigraphy and paleoenvironmental changes on the transition from the Menilite to Krosno lithofacies (Western Carpathians, Czech Republic). - Geol. carpath. 58, 3, 237-262.

Tomanová Petrová, P. - Svábenická, L. (2007): Lower Badenian biostratigraphy and paleoecology: a case study from the Carpathian Foredeep (Czech Republic). - Geol. carpath. 58, 4, 333-352.

Tomanová Petrová, P. - Baldík, V. - Bubík, M. - Gilíková, H. - REZ, J. - VÍT, J. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 24-431 Slapanice. - Čes. geol. služba, Praha.

Tomanová Petrová, P. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Franců, J. - Furychová, P. - Gilíková, H. - Havlín, A. - Janderková, J. - Kociánová, L. - Kolejka, V.

Konečný, F. - Krejčí, O. - Krejčí, V. - Kryštofová, E. - Kunceová, E. - Otava, J. - Paleček, M. - Pecina, V. - Pecka, T. - Rez, J. - Sedláček, J. - Sedláčková, I. -

Skácelová, Z. - Svábenická, L. - Večeřa, J. - vít, J. (2013b): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-431 Slapanice. - MS Čes. geol. služba, Praha.

VAROL, O. (1998): Palaeogene. In: BOWN, P. R., ed.: Calcareous Nannofossil Biostratigraphy. - Cambridge Univ. Press, 200-204.

VILLA, G. - Fioroni, C. - Pea, L. - Bohaty, S. - Persico, D. (2008): Middle Eocene - Late Oligocene climatic variability: Calcareous nannofossil response at Kerguelen Plateau, Site 748. - Marine Micropaleont. 69, 173-192.

Young, J. (1998): Neogene. In: BOWN, P. R., ed.: Calcareous Nannofossil Biostratigraphy. - Cambridge Univ. Press,, 225-265.

ZÁGORŠEK, K. - HOLCOVÁ, K. - Nehyba, S. - Kroh, A. - HLADILOVÁ, S. (2009): The invertebrate fauna of the Middle Miocene (Lower Badenian) sediments of Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep). - Bull. Geosci. 84, 3, 465-496.