Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Křídové sedimenty v okolí Bíliny v severozápadních Čechách

 

Jaroslav Valečka, Přemysl Zelenka

Zprávy o geologických výzkumech 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 79–80
Mapové listy: Teplice (02-32), Bílina (02-34)

Celý článek (PDF, 0.46 MB)