Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Transgrese křídy na proterozoikum u Jenče (unhošťsko – turský hřbet, střední Čechy)

 

Přemysl Zelenka

Zprávy o geologických výzkumech 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 83–84
Mapové listy: Kladno (12-23)

Celý článek (PDF, 0.61 MB)