Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Sedimentární textury křídových pískovců v okolí města Mšené-Lázně ve středních Čechách

 

Pavel Čáp, Přemysl Zelenka

Zprávy o geologických výzkumech 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 15–16
Mapové listy: Kralupy n.Vlt. (12-21)

Celý článek (PDF, 0.42 MB)