Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Vliv geologické stavby na zvýšení hodnot radonu v objektech situovaných na nízkém radonovém indexu podloží

 

Ivan Barnet, Petra Pacherová, Ivana Fojtíková

Zprávy o geologických výzkumech 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 137–142

Celý článek (PDF, 1.18 MB)