Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Biochemická akumulace těžkých kovů na haldě opuštěného uhelného a uranového dolu v Bečkově u Žacléře

 

Bohdan Kříbek, Jan Malec, Ivan Barnet, Ilja Knésl, Pavel Lukeš

Zprávy o geologických výzkumech 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 167–172
Mapové listy: Trutnov (03-42)

Celý článek (PDF, 0.89 MB)