Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Pelitická facie v nadloží pískovcového tělesa Příhrazských skal, severovýchodní Čechy (litologie a biostratigrafie na základě studia vápnitých nanofosilií)

 

Lilian Švábenická, Jaroslav Valečka

Zprávy o geologických výzkumech 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 50–56
Mapové listy: Sobotka (03-34)

Celý článek (PDF, 0.47 MB)