Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Křídové sedimenty v Českém středohoří jihozápadně od České Lípy

 

Jaroslav Valečka, Přemysl Zelenka

Zprávy o geologických výzkumech 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 77–78
Mapové listy: Česká Lípa (02-42)

Celý článek (PDF, 0.7 MB)