Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Statistické vyhodnocení vlivu plynopropustnosti zemin na výsledné koncentrace radonu v půdním vzduchu

 

Petra Pacherová, Ivan Barnet

Zprávy o geologických výzkumech 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 175–177

Celý článek (PDF, 0.75 MB)