Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Stilpnomelan v proteozoiku Říčanska ve středních Čechách

 

Tamara Sidorinová, Ferry Fediuk

Zprávy o geologických výzkumech 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 191–193
Mapové listy: Říčany (13-31)

Celý článek (PDF, 1.42 MB)