Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Genetické aspekty svrchnokambrického vulkanismu v Křivoklátsko-Rokycanském komplexu

 

Petr Hradecký

Zprávy o geologických výzkumech 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 24–26
Mapové listy: Zdice (12-32)

Celý článek (PDF, 1.11 MB)