Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou

 

Václav Procházka, Dobroslav Matějka, Pavel Uher