Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "RADIOAKTIVITA" v:

Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady
Ďurďová,L., Zimák,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 199–201
pdf (0.12 MB)

Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
Barnet,I., Fojtíková,I., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 128–132
pdf (0.23 MB)

Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou
Pacherová,P., Barnet,I., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 137–138
pdf (0.06 MB)

Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000
Skácelová,Z., Buriánek,D., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 138–141
pdf (0.27 MB)

Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita?
Klomínský,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 179–182
pdf (0.2 MB)

Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava
Škoda,S., Pálenský,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 73–75
pdf (0.07 MB)

Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice
Matolín,M., Abraham,M., Dohnal,J., Hanák,J., Jáně,Z., Kašparec,I., Stráník,Z., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 108–109
pdf (0.07 MB)

Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice
Barnet,I., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 116–119
pdf (0.26 MB)

Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
Pacherová,P., Barnet,I., Fojtíková,I., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 124–126
pdf (0.12 MB)

Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně)
Zimák,J., Štelcl,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 126–129
pdf (0.12 MB)

Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice
Matolín,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 133–137
pdf (0.08 MB)

Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
Barnet,I., Fojtíková,I., Zítová,E., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 187–189
pdf (0.08 MB)

Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu v České republice
Matolín,M., Jáně,Z., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 193–195
pdf (0.07 MB)

Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků
Matolín,M., Kašparec,I., Hanák,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 195–198
pdf (0.08 MB)

Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku
Zimák,J., Štelcl,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 203–204
pdf (0.07 MB)

Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna
Janský,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 184–188
pdf (0.13 MB)

Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku
Matolín,M., Dědáček,K., Zabadal,S., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 189–192
pdf (0.24 MB)

Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
Barnet,I., Mikšová,J., Bláha,V., Procházka,J., Tomas,R., Karenová,J., Holák,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 145–148
pdf (0.56 MB)

Přírodní radioaktivita a radioaktivita jaderného spadu v Příbrami a okolí
Matolín,M., Němeček,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 148–151
pdf (0.18 MB)

Petrofyzikální ověřování magnetických anomálií na listu mapy 14-423 Libina
Chlupáčová,M., Aichler,J., Hrouda,F., Žáček,V., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 28–30
pdf (0.12 MB)

Výzkum melechovského granitového masivu
Mlčoch,B., Breiter,K., Schulmanová,B., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 91–93
pdf (0.29 MB)

Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu
Rukavičková,L., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 94–95
pdf (0.06 MB)

Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
Barnet,I., Mikšová,J., Procháka,J., Tomas,R., Karenová,J., Bláha,V., Holák,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 108–111
pdf (0.57 MB)

Radioaktivita hornin podél česko-slovenské hranice
Matolín,M., Senčák,J., Štěpánková,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 116–118
pdf (0.37 MB)

Standardizace radiometrické mapy České republiky 1:500 000
Matolín,M., Jáně,Z., Senčák,J., Slepičková,J., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 39–44
pdf (0.63 MB)

Objemová aktivita radonu ve známých pramenech Českého krasu
Kadlecová,R., Barnet,I., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 119–121
pdf (0.42 MB)

Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti
Štemprok,M., Chlupáčová,M., Holub,F.V., Novák,J., Lang,M., Pivec,E., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 142–145
pdf (0.16 MB)

Radioaktivita energetických popelů z plavišť SHP
Tomášek,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 57–58
pdf (0.09 MB)

Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu
Štemprok,M., Chlupáčová,M., Pivec,E., Novák,J.K., Lang,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 183–186
pdf (0.17 MB)

Principy a metodika datování sedimentů akumulovaných od počátku průmyslové revoluce pomocí 210Pb
Adamová,M., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 9–10
pdf (0.09 MB)

Výzkum radonového rizika v České republice
Barnet,I., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 11–13
pdf (0.12 MB)