Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi

 

Miloš René