Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nově vymezená facie slídnatých drob v severozápadním křídle barrandienského neoproterozoika

 

Tomáš Vorel

Zprávy o geologických výzkumech 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 81–82
Mapové listy: Rakovník (12-14), Zdice (12-32)

Celý článek (PDF, 0.23 MB)