Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Grafitická pararula z vrtu Mírovka

 

Václav Procházka